Ivana Anđić Biznis koučing - Ivana Anđić

Biznis koučing

TIMSKI KOUČING

je odnos između kouča i tima koji omogućava članovima tima da ostvare najbolje rezultate uz asistenciju kouča.

Najbolju primenu ima u kompanijama kada se radi na postavljanju timskih ciljeva, načinu ostvarivanja, povećanju produktivnosti, povezivanju zaposlenih i izgradnji timskog duha, definisanju zajedničke vrednosti i poboljšanje komunikacije.

TEAM BUILDING

Radionice, nedeljne ili dvonedeljne, na kojima zaposleni dobijaju znanja koja ljudima nedostaju a u ovim veoma dinamičnim uslovima su kao melem i zapravo jedino rešenje.

Kroz radionice se dobija ljudskiji odnos jednih u odnosu na druge, bolje razumevanje i stvaranje pozitivne atmosfere i pozitivne klime u kompaniji. Zaposleni probleme počinju da doživljavaju kao izazove, situacije rešavaju kreativno u saradnji sa kolegama a sve to jača timski duh.

Ovaj program donosi promenu percepcije zaposlenih, a promenom percepcije menja se odnos prema samom sebi ali i prema svetu oko sebe što je tačka oko koje sve ostalo gravitira.

Program nije naporan već je relaksirajući i zbog toga zaposleni na ovakve radionice dolaze bez pritiska jer je to pre svega njima samima od velikog značaja a samim tim i kompaniji.

Zaposleni kroz radionice dobijaju promenu

  • Slike o svom mestu u firmi
  • Odnosu prema sebi
  • Odnosu prema drugima, koleginicama, kolegama, klijentima

Ovakav pristup povoljno utiče na međusobne odnose kod zaposlenih što stvara jednu klimu koja je bitno drugačija, jer to su sada odnosi međusobnog uvažavanja i poverenja, jača timski duh, razvijaju se odnosi zajedništva zato što mi bolje razumemo sebe a boljim razumevanjem sebe mi bolje razumevamo jedni druge a posebno kolege i klijente.